Tuyển dụng

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lập và triển khai kế hoạch tuyển dụng cho toàn bộ Công Ty. Lập kế hoạch ngân sách, chỉ tiêu tuyển dụng hàng năm. Triển khai thực thi ngân sách và chỉ tiêu hướng đến hiệu quả tài chính và hiệu quả nguồn lực. Quản…
1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lập kế hoạch kinh doanh cho cá nhân theo tuần, tháng, quý đáp ứng các yêu cầu của Công ty. Hỗ trợ, đàm phán với người mua trong giao dịch mua bán sản phẩm/dự án BĐS với mức giá hợp lý và điều khoản chính…
1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lập kế hoạch kinh doanh cho cá nhân theo tuần, tháng, quý đáp ứng các yêu cầu của Công ty. Hỗ trợ, đàm phán với người mua trong giao dịch mua bán sản phẩm/dự án BĐS với mức giá hợp lý và điều khoản chính…
1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lập kế hoạch kinh doanh cho cá nhân theo tuần, tháng, quý đáp ứng các yêu cầu của Công ty. Hỗ trợ, đàm phán với người mua trong giao dịch mua bán sản phẩm/dự án BĐS với mức giá hợp lý và điều khoản chính…
1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Lập kế hoạch kinh doanh cho cá nhân theo tuần, tháng, quý đáp ứng các yêu cầu của Công ty. Hỗ trợ, đàm phán với người mua trong giao dịch mua bán sản phẩm/dự án BĐS với mức giá hợp lý và điều khoản chính…

TIN TỨC MỚI NHẤT

ĐĂNG KÝ TẢI TÀI LIỆU DỰ ÁN