THÀNH TÍCH

VÀ GIẢI THƯỞNG

SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN
TIÊU BIỂU VIỆT NAM NĂM 2021

SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN
QUY MÔ & HIỆU QUẢ NHẤT VIỆT NAM 2021

ĐẠI LÝ BÁN HÀNG XUẤT SẮC NHẤT
CITADINES MARINA HALONG

ĐẠI LÝ BÁN HÀNG XUẤT SẮC NHẤT MIỀN BẮC NOVAWORLD PHAN THIẾT

ĐẠI LÝ BÁN HÀNG XUẤT SẮC NHẤT
À LA CARTE HALONG

ĐẠI LÝ BÁN HÀNG XUẤT SẮC NHẤT
AQUA CITY HẠ LONG

ĐẠI LÝ BÁN HÀNG XUẤT SẮC NHẤT
HANOI MELODY RESIDENCES

ĐẠI LÝ DOANH SỐ CAO NHẤT
FLAMINGO ĐẠI LẢI

ĐẠI LÝ DOANH SỐ 2019 CỦA CHỦ ĐẦU TƯ
FLAMINGO HOLDING GROUP

ĐẠI LÝ DOANH SỐ 2020
BHS GROUP

ĐẠI LÝ BÁN HÀNG XUẤT SẮC NHẤT
KN PARASOL