MAI VIỆT LAND 03 NĂM LIÊN TIẾP ĐƯỢC TUYÊN DƯƠNG ĐƠN VỊ THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT THUẾ

🏵️ MAI VIỆT LAND 03 NĂM LIÊN TIẾP ĐƯỢC TUYÊN DƯƠNG ĐƠN VỊ THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT THUẾ
🌟 Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Mai Việt Land luôn chú trọng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách Nhà nước. Chúng tôi coi đó là trách nhiệm phải làm, góp sức xây dựng đất nước ngày càng lớn mạnh. Vì vậy, Mai Việt Land luôn thực hiện đóng thuế đầy đủ, đúng hạn.
🏅 Nhờ thực hiện nghiêm chỉnh các chính sách thuế, 03 năm liên tiếp Mai Việt Land vinh dự được tuyên dương là ĐƠN VỊ THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT THUẾ trên địa bàn quận Cầu Giấy.
💎 Mai Việt Land sẽ tiếp tục chấp hành đầy đủ mọi chính sách, pháp luật thuế do Nhà nước đề ra. Chúng tôi cũng sẽ phấn đấu và phát triển không ngừng để đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của nước nhà.

TIN TỨC MỚI NHẤT

ĐĂNG KÝ TẢI TÀI LIỆU DỰ ÁN